Možnosti filtrů v reportech

Každá kancelář potřebuje mít přehled o tom kdo na čem a za kolik pracuje. Námi vytvořený reportovací nástroj vám umožní získat náhled na data z několika různých úhlů pohledu. Níže si představíme jednotlivé možnosti.

Po rozkliknutí sekce Reporty v menu, je prvním krokem definice filtrů pro požadovaný report.

Možnosti pohledů v reportech

Pohledy v reportech poskytují rychlý filtr jak se dívat na odpracované výkazy. Naleznete tam 3 možnosti:

  1. Výkazy práce
  2. Uživatelé
  3. Spisy

Například 2. varianta - Uživatelé použijete v případech, kdy chcete vidět na jakých výkazech v daném období uživatel pracoval a kolik vydělal peněz

Například 3. varianta - Spisy použijete v případech, kdy se chcete podívat kolik lidí a v jakém rozsahu pracovalo na jednotlivých spisech