Kniha přijaté pošty

Slouží k zaznamenávání všech fyzických poštovních zásilek, které byly přijaty kanceláří.

Obsahuje tyto náležitosti:

  1. Datum přijetí
  2. Kdo poštu přebral a uložil do systému
  3. Název
  4. Popis
  5. Připojené soubory
Kniha přijaté pošty

E-maily zaslané do aplikace

Zde naleznete všechny e-maily co byly zaslány do RA LAW od všech uživatelů aplikace.

Lze je pochopitelně třídit podle jednotlivých sloupců: Spis, Předmět e-mailu, Odesílatel (uživatel, který e-mail přeposílal do aplikace), Datum, kdy k tomu došlo. Posledním údajem je, zda-li měl e-mail nějaké přílohy a jaký počet.

Po zmáčknutí modrého informačního tlačítka si lze prohlédnout obsah e-mailu a také jaké přílohy obsahoval.

E-maily zaslané do aplikace