Kde najít nastavení?

V pravém horním rohu pod ikonkou RA najdete nastavení celé aplikace.

Menu nastavení

Profil uživatele

Profil uživatele obsahuje osobní data, kontakty, e-mail a foto uživatele v organizaci. V položce menu Změna hesla si může uživatel nastavit nové heslo.

Profil uživatele

Nastavení kanceláře

Nastavení kanceláře se skládá ze 4 sekcí:

  1. Nastavení předplatného
  2. Nastavení spisů
  3. Nastavení fakturačních údajů kanceláře
  4. Nastavení fakturace

Nastavení předplatného

V momentě kdy se rozhodnete pro nějaký ze dvou našich placených režimů používání aplikace RA LAW a máte administrátorská práva, prokliknete se do Nastavení kanceláře -> Předplatné. Zvolíte si příslušný placený režim a vložíte platební kartu. O měsíční nebo roční zúčtování se staráme automaticky my za vás. Ihned po prvním zaplacení můžete využívat všech funkcí v neomezené míře podle zvoleného režimu.

Nastavení spisů

Zde se nastavují 3 důležité věci týkající se spisů:

  1. Účtování spisů
  2. Číselná řada spisů
  3. Stavy spisů

Účtování spisů

Zde se nastavuje výchozí účtování odpracovaných výkazů práce na všech nových spisech.

Vy máte samozřejmě možnost, u každého nového spisu provést individuální nastavení podle vašich konkrétních potřeb na daném spisu. Zde si proto volíte nejtypičtější situaci, která nastavá a pak u nových spisů, které se mají řídit tímto hlavním výchozím nastavení kanceláře, nemusíte nic nastavovat. Systém automaticky aplikuje toto nastavení. Níže je video s příkladem nastavení jako výchozího účtování Hodinová sazba - 2000Kč.

Číselná řada spisů

Stavy spisů