Jak vytvořit fakturu?

RA LAW Umožňuje fakturovat vaše výkazy práce v několika jednotlivých krocích.

Je jen na uživateli jakým způsobem se rozhodne klientovi fakturovat odvedenou práci. Zdali za období, či po jednotlivých spisech. Součástí každé faktury je i příloha v podobě přehledu odpracovaných výkazů práce.

Jednotlivé kroky jsou následující:

  1. Vyberete klienta
  2. Vyberete spisy, ze kterých chcete fakturovat odpracované výkazy
  3. Vyberete případně datum od kdy do kdy chcete omezit výběr nevyfakturovaných výkazů
  4. Upravíte detaily na faktuře a. Lze změnit datum vystavení, zdanitelného plnění, splatnosti, nebo také číslo faktury b. Můžete doplnit text do faktury nad jednotlivé položky c. Můžete vložit ručně další položky faktury d. Lze přidat text/sdělení pod položkami faktury
  5. Je taktéž možné poskytnout klientovi slevu ve formě paušální slevy nebo procentuální slevy. Vše je automaticky zkalkulováno.

Po vytvoření faktury si můžete stáhnout jak samostatnou fakturu, tak přehled výkazů po jednotlivých úkonech k dané faktuře.

Faktura PDF Přehled výkazů k FA

Zálohová faktura

Zálohová faktura může být vystavena kdykoliv v průběhu roku na libovolnou částku. Vždy se vztahuje ke konkrétnímu zákazníkovi. Samotné čerpání je pak na vašem rozhodnutí ručně u jednotlivých faktur.

Dobropis

V RA LAW lze vystavovat dobropisy k jednotlivým fakturám, či položkám faktury.