Jak vytvořit úkoly?

Systém řízení a přidělování úkolů Vám umožňuje získat přehled o důležitých činnostech a termínech v kanceláři.

Úkoly můžete vytvářet jak pro sebe, tak pro ostatní kolegy v kanceláři.

Pod položkou menu Úkoly vidíme 3 sekce:

1. Nedokončené úkoly

Jedná se o vlastní úkoly, které čekají na dokončení.

Nedokončené úkoly

2. Dokončené úkoly

Všechny vlastní úkoly, které jste již dokončili.

Dokončené úkoly

3. Zadané úkoly

Všechny úkoly, které jste přidělil jiným členům kanceláře. Mají buď status nedokončených či dokončených.

Zadané úkoly