Jak používat výkazy?

RA LAW je tady, abyste efektivně hospodařili s vaším časem. Elitním nástrojem naší aplikace je funkce měření času a jeho výkaznictví.

V pravém horním rohu VŽDY naleznete ikonku s hodinami Po jejím rozkliknutí naleznete 3 funkční záložky:

A. Nový výkaz práce

Zde zadáváte buď opakující se činnosti, nebo ty, které proběhly v minulosti. Například nečekaná obchodní schůzka vyvolaná klientem mimo kancelář, kterou zaznamenáváte zpětně.

Takovýto výkaz můžete přiřadit ke spisu a tím i klientovi. Mohla to být také činnost, kterou chcete sledovat v rámci vaší kanceláře a netýká se žádného z vašich spisů. Dále je možné šoupátkem přepnout výkaz do kategorie nevyfakturovatelné (tedy ve vlastní režii, nebo pro vnitřní evidenci v kanceláři).

B. Spustit měření času

Nejpraktičtější je měřit čas během konkrétní činnosti. Jakmile si osvojíte tento přístup, nebudete mít žádné dodatečné starosti se správným vyfakturováním vaší práce.

C. Pokračovat v měření času

Tato funkce umožňuje nejrychleji začít měřit čas, většinou se používá k opakovaným činnostem, které jste v minulosti přerušili, nebo ke kterým se potřebujete vrátit. Je to rychlé a přehledné. Stačí pouze stisknout modré tlačítko Spustit spustit

Samotný přehled výkazů, je velmi praktický a přehledný.

Nevyfakturované výkazy

Je to přehled všech odpracovaných výkazů z minulosti, které ještě nebyly vyfakturovány.

Systém umožňuje tyto zjednodušení běžné práce:

  1. Shlukování stejných činností u stejného spisu do jednoho rozbalitelného řádku
  2. Přepínat položky mezi stavy Fakturovatelné (na základě účtování výkazů daného spisu) nebo Nefakturovatelné (interní činnosti, které se klientovi nebudou fakturovat.
  3. Možnost opravovat a měnit data v reálném čase, tzv. SPA (Single Page Application). Není nutné otevírat, zavírat okna a potvrzovat změny. Vše se děje průběžně, tak jak je zvykem u nejnovějších aplikací.
Výkazy práce NEFAKTUROVANÉ

Vyfakturované výkazy

Zde v této záložce získáte přehled o všech již vyfakturovaných výkazech práce.

Zde již nelze výkazy práce nijak upravovat, mazat nebo editovat. Byly již vyfakturované a staly se tak součástí daňového dokladu.